Активна редакція: Євген Шульга, Надія Антоненко, Надія Тубальцева, Зоя Марчишина
Активна редакція: Євген Шульга, Надія Антоненко, Надія Тубальцева, Зоя Марчишина

Редакційна колегія:

В.М. Василиненко,  М.Г. Ватковська,

В.Г. Долгополий, М.І. Романенко, В.Г. Середня


Головний редактор З.В. Марчишина
Заступник редактора Є.А. Шульга
Фотокори  Г.Г. та А.Г. Крюченки.

Дизайн і верстка Н.О. Антоненко